เพชรบูรณ์ ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ ที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมีรองผู้ว่า ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ทังฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้าราชการและประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตามลำดับหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้ จากนั้นผู้ว่าราชการฯได้นำกล่าวถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ท้ายสุดของกิจกรรมได้มีการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ขอบคุณข้อมูลภาพข่าว : phetvariety.com

ฝากรูป
Message us