มาตรการเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท ทำตามเกณฑ์ถูกต้อง รอรับเงินได้เลย

ข่าวดีจาก ธ.ก.ส. สำหรับผู้ลงทะเบียนมาตรการช่วยหลือเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท โดยทางธ.ก.ส. จะแบ่งจ่ายเป็นระยะเวลา 3 เดือน พ.ค. – ก.ค. 63 จะเร่งโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกร เมื่อได้รับข้อมูลผู้ลงทะเบียนซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และได้รับเงินจากคลัง

  • สำหรับขั้นตอนการจ่ายเงิน ธ.ก.ส. จะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง
  • เกษตรที่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส รอรับโอนเงินตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม เป็นต้นไป
  • เกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับธ.ก.ส. ให้แจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่ของท่านธนาคารใดก็ได้  ที่เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com  ได้ตั้งแต่วันที่  7 พ.ค. เป็นต้นไป

 

ฝากรูป
Message us