ลงทะเบียนพักชำหนี้ กยศ. ได้ที่นี่ พักชำระนานสูงสุดถึง 2 ปี

ผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนยื่นคำขอรับสิทธิทางเว็บไซต์ กยศ. ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ส่วนการจัดส่งเอกสารให้ กยศ. ไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน 2563 

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะพักชำระหนี้ สามารถลงทะเบียนกับเว็บไซต์ กยศ. ได้ที่นี่ และเรามีเงื่อนไขการพักชำระหนี้มาให้ทุกท่านทราบ ว่าใครบ้างที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนในมาตรการนีี้ ตามไปดูกัน

ใครมีสิทธิ์ได้รับการ พักชำรหนี้ กยศ.บ้าง

 • ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ( บัตรคนจน ) เฉพาะผู้กู้ที่ยังไม่เคยถูกดำเนินคดี
 • แต่หากเป็นผู้ที่ถูกดำเนินคดีแล้ว แต่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถขอพักชำระหนี้ได้ เนื่องจากหากเป็นผู้กู้ที่ถูกดำเนินคดีแล้ว จะต้องทำตามข้อตกลงในสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล ซึ่งเป็นการยอมรับเงื่อนไขนั้นแล้ว ทั้งกยศ.และผู้กู้ยืม มีฐานะเป็นคู่ความที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาล ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ระยะเวลาพักชำระหนี้ 2 ปี

 • ผู้ที่มีการชำระหนี้เป็นรายปี ไม่ต้องชำระหนี้งวดปี 2563 เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทุนอนุมัติ โดยผู้กู้ยืมต้องกลับมาชำระหนี้งวดของปี 2563 ภายในวันที่ 5 กรกฏาคม 2565 และงวดที่เหลือในปีถัดไป
 • ผู้ที่มีการชำระหนี้เป็นรายเดือน ไม่ต้องชำระหนี้เป็นเวลา 24 เดือน นับตั้งแต่วันที่กองทุนอนุมัติ โดยในระยะเวลาที่พักชำระหนี้ดังกล่าว กองทุนจะไม่ถือว่าผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้ กองทุนจะหยุดคิดดอกเบี้ย เบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมผิดชำระหนี้

เปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่

 • ผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนยื่นคำขอได้ที่  ลงทะเบียนพักชำระหนี้ กยศ.
 • สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ในการจัดส่งเอกสารให้ กยศ. ให้จัดส่งไม่เกิน 15 มิถุนายน 2563 ( ดูวันที่ตามตราไปรษณียากร )

วิธีการลงทะเบียน พักหนี้ กยศ.

 • เปิดเว็บไซต์ลงทะเบียน  ลงทะเบียนพักชำระหนี้ กยศ.

 • กรอกข้อมูลผู้กู้ยืม /ผู้ขอรับสิทธิ์ให้ครบถ้วน รวมไปถึงที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก เมื่อกรอกครบถ้วนให้กด ตรวจสอบ
 • เลือกมาตรการที่จะลงทะเบียนให้ถูกต้อง
 • อัปโหลดรูปสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าระบบ
 • กดยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
 • คลิกบันทึกข้อมูล จากนั้นรอการตรวจสอบจาก กยศ. เพื่ออนุมัติต่อไป

                 **** ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ลงทะเบียน ภาพจาก กยศ. ****

ฝากรูป
Message us