ตรวจสอบ สถานะรับเงินเยียวยาโควิด-19 ขึ้นแบบไหนได้รับเงิน

จากมาตรการเยียวผู้ได้รับผลกระทบจากจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) “เราไม่ทิ้งกัน” จำนวนเงิน 5,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี่ 28 มีนาคม 2563 และมีผู้ลงทะเบียนกว่า 24 ล้านคน

เมื่อวันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมาเริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบตามคุณสมบัติไปแล้วกว่า 280,000 บาท ในวันที่ 9 เมษายน 753,000 คน และในวันที่ 10 เมษายน 644,000 คน ขณะที่ ครม. อนุมัติมาตรการดูแลและเยียวยาเฟส 3 ขยายเวลาการดูแลไปอีก 6 เดือน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาสามารถกรอกข้อมูลตรวจสอบสถานะทางเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com ได้ตามขั้นตอนด้านล่างดังนี้

วิธีตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน “เราไม่ทิ้งกัน”

1. เข้าเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน

2. เลือกที่คำว่า “ตรวจสอบสถานะ”

3. ระบบจะเข้าสู่หน้า “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน มาตรการเยียวยาฯ”

4. กรอกรายละเอียดต่างๆ ลงบนเว็บไซต์ ข้อมูลที่จะต้องกรอกมีดังนี้

    • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
    • หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน
    • ข้อมูลวัน/เดือน/ปีเกิด

เมื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้เสร็จสิ้น ให้คลิกที่คำว่า “ตรวจสอบสถานะ” หลังจากนั้นระบบจะแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด

รูปแบบแจ้งสถานะการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา

 

1. ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท


ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

2.อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียน

อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน

3.อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

 

หรือสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2111-1144

อย่างไรก็ตาม สำหรับกลุ่มที่ไม่เข้าเกณฑ์การรับเงินเยียวยาดังกล่าว ทางภาครัฐยังอยู่ในระหว่างพิจารณาหามาตรการเพื่อเยียวยาและช่วยเหลือในการแก้ปัญหาต่างๆ ต่อไป

ฝากรูป
Message us