ชดเชยรายได้ 5,000 บาท! สำหรับแรงงานที่ไม่ได้อยู่ในประกันสังคม

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้าง ทั้งประชาชน แรงงาน และภาคธุรกิจ สถานบริการหลายแห่งต้องปิดทำการ ส่งผลให้ลูกจ้างจำนวนมากได้รับผลกระทบ หรือบางรายอาจถึงขั้นตกงาน กระทรวงการคลังจึงมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาสำหรับลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่ง “สั่งปิดกิจการ” โดยจะสนับสนุนเงินคนละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ชดเชยรายได้แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่ได้อยู่ในประกันสังคมจำนวน 3 ล้านคน

หลักฐานเอกสารสำหรับยื่นชดเชยรายได้

  1. บัตรประจำตัวประชาชน
  2. ข้อมูลส่วนบุคคล ปัญหาความเดือดร้อน และข้อมูลบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) หรือบัญชีธนาคาร
  3. ข้อมูลบริษัทนายจ้าง

วิธีลงทะเบียนมี 2 วิธี

  1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ใน วันที่ 28 มีนาคม 2563
  2. ลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารรัฐ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

วิธีรับเงินเยียวยา 2 ช่องทาง

  1. รับเงินเยียวยาผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน
  2. รับเงินเยียวยาผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารของตนเอง

การลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากปัญหาไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเปิดให้ลงทะเบียนวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์และธนาคาร ผู้ลงทะเบียนที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์จะได้รับเงินภายใน 5 วัน หลังจากการลงทะเบียน ผ่านช่องทางรับเงินที่ได้ลงทะเบียนไว้

ฝากรูป
Message us