คุณรู้สึกอย่างไรกับเนื้อหานี้!!


ชดเชยรายได้ 5,000 บาท! สำหรับแรงงานที่ไม่ได้อยู่ในประกันสังคม Phetchabun.org

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้าง ทั้งประชาชน แรงงาน และภาคธุรกิจ สถานบริการหลายแห่งต้องปิดทำการ ส่งผลให้ลูกจ้างจำนวนมากได้รับผลกระทบ หรือบางรายอาจถึงขั้นตกงาน กระทรวงการคลังจึงมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาสำหรับลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่ง “สั่งปิดกิจการ” โดยจะสนับสนุนเงินคนละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ชดเชยรายได้แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่ได้อยู่ในประกันสังคมจำนวน 3 ล้านคน

หลักฐานเอกสารสำหรับยื่นชดเชยรายได้

  1. บัตรประจำตัวประชาชน
  2. ข้อมูลส่วนบุคคล ปัญหาความเดือดร้อน และข้อมูลบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) หรือบัญชีธนาคาร
  3. ข้อมูลบริษัทนายจ้าง

วิธีลงทะเบียนมี 2 วิธี

  1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ใน วันที่ 28 มีนาคม 2563
  2. ลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารรัฐ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

วิธีรับเงินเยียวยา 2 ช่องทาง

  1. รับเงินเยียวยาผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน
  2. รับเงินเยียวยาผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารของตนเอง

การลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากปัญหาไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเปิดให้ลงทะเบียนวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์และธนาคาร ผู้ลงทะเบียนที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์จะได้รับเงินภายใน 5 วัน หลังจากการลงทะเบียน ผ่านช่องทางรับเงินที่ได้ลงทะเบียนไว้

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

คุณคิดเห็นอย่างไรกับเนื้อหานี้


You May Also Like

“สะเดียงคัพ ครั้งที่ 19” การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

สะเดียงคัพ ค…

7 ผีน้อยคนเพชรบูรณ์ เดินทางกลับจากเกาหลีใต้! ใช้ชีวิตปกติโดยไร้การ(กักตัว)

ผู้ว่าฯ สืบศ…

รับรอง เมืองโบราณศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ขึ้นบัญชีมรดกโลก

ณ ที่ประชุมค…