ตึกศูนย์ราชการจังหวัดฯ ขึ้นลิฟต์หันหน้าเขาผนัง ลดความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19

กันไว้ดีกว่าแก้ ตึกศูนย์ราชการจังวัดเพชรบูรณ์ รณรงค์ขึ้นลิฟต์หันหน้าเข้าผนัง ลดความเสี่ยงการเกิดเชื้อโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการพบผู้ติดเชื้อ 1 ราย และยังรอผลการตรวจอีกหลายราบ จนทำให้ทางจังหวัดมีมาตรการต่างๆออกมา และมีการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ภายในระยะเวลา 14 วันแล้ว ยังมีการรณรงค์ภายในอาคารตึกศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งสูง 5 ชั้น โดยมีลิฟต์ให้บริการ ปรากฏว่ามีการกำหนดให้ผู้ใช้ลิฟต์ขึ้นลงได้เพียงรอบละ 8 คน และให้ทุกคนหันหน้าเข้าผนังลิฟต์ โดยมีรูปรองเท้าแปะบอกตำแหน่งให้ยืน
ทั้งนี้นายเติมพันธุ์ คำปุ๋ย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ภายในอาคารมีมาตรการเข้มพอสมควร โดยการจะเข้าไปภายในอาคารต้องมีการล้างมือด้วย เจลล้างมือ ซึ่งภายในอังคารมีรับรองให้บริการทั้งข้าราชการที่มาทำงานและประชาชนที่มาติดต่อราชการ ส่วนเครื่องเทอร์โมสแกนคาดว่าอีก 2 วันคงจะได้รับของ และจะมีการแสกนทุกคนก่อนเข้าภายในอาคาร

ฝากรูป
Message us