ช้าเกินไปหรือไม่ กับใบประกาศห้ามเผาแบบเด็ดขาด

เพชรบูรณ์ – ช้าไปไม ผู้ว่าราชการจังหวัดออกคำสั่งห้ามไม่ให้เผาเลย ในช่วงของฤดูแล้งปี 2019/2020

วันที่ 31 มกราคม จากกรณีของโซเซียลที่ตีมีวิดีโอคลิปการเผาอ้อยในหมู่บ้านมาบสมอ ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เปลวไฟนั้นไหม้เหมือนทะเลเพลิง ท่ามกลางความหวดกลัวของชาวบ้านที่กลัวว่าบ้านจะถูกเผาทำลายไปกับอ้อยด้วยแม้แต่สื่อสังคมออนไลน์ก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของผู้ปกครอง  นายอำเภอ, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ใหญ่บ้านและตำรวจในพื้นที่ซึ่งละเลยความทุกข์ยากของประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาการเผาอ้อยและการเผาป่าในแต่ละวัน

จังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ดังนี้

1.ห้ามเผาเด็ดขาดในพื้นที่เกษตรกรรมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2563 ทั้งนี้หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องเผาในพื้นที่เกษตรกรรมจะต้องทำแนวกันไฟและควบคุมการเผาอย่างใกล้ชิดรวมทั้งให้แจ้งขออนุญาตจากกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในเขตปกครองท้องที่นั้นก่อนดำเนินการทุกครั้ง

2.ห้ามเผาเด็ดขาดในพื้นที่ริมทางหลวงและริมทางท้องถิ่นซึ่งพบ เห็นให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ เขตทางหลวงนั้น เข้าดำเนินการระงับเหตุรวมทั้งให้มีการบังคับใช้กฎหมายทางหลวงกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดช้าเกินไปหรือไม่ กับใบประกาศห้ามเผาแบบเด็ดขาด3.หากพลเมืองดีพบเห็นไฟไหม้ป่าไฟไหม้พื้นที่โล่งต่างๆพื้นที่ดินทางหลวงหรือพื้นที่ริมทางหลวงท้องถิ่นขอให้ช่วยดับไฟและหากไม่สามารถดำเนินการได้ขอให้แจ้งหน่วยงานควบคุมไฟป่าอำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือโทรสายด่วนได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784, แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 191, สายด่วนไฟป่า 1362, สายด่วนทางหลวง 1586 และสายด่วนทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

4.ผู้ใดฝ่าฝืนจุดไฟเผาในพื้นที่เกษตรกรรมหรือเผาในพื้นที่โลกต่างๆอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2539 และข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งที่ได้กำหนดไว้โดยมีบทลงโทษตามกฎหมายดังกล่าวกำหนด

ขอบคุณขอมูลจาก :  77kaoded

 

ฝากรูป
Message us