ค่าฝุ่น PM2.5 จังหวัดเพชรบูรณ์ พุ่งสูงเกินมาตรฐาน

“คุณภาพอากาศในตัวเมืองเพชรบูรณ์ ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่ผ่านมาตรวจวัดค่า PM2.5 ได้ถึง 112.67 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร” 

วันที่ 12 มกราคม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้เผยแพร่เอกสารข้อมูลรายงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จากเครื่องวัดฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ug/m3) ตั้งแต่วันที่ 8- 12 มกราคมที่ผ่านมา ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศตลอดช่วง 5 วันที่ผ่านมา พบว่าคุณภาพอากาศในตัวเมืองเพชรบูรณ์ ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มกราคม

ที่ผ่านมาตรวจวัดค่า PM2.5 ได้ถึง 112.67 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และที่อำเภอวิเชียรบุรีเมื่อวันที่ 12 มกราคม ผลการตรวจวัดค่าพุ่งสูงถึง 121.67 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สำหรับคุณภาพอากาศที่ไม่ส่งผลเสียต่อร่างกาย ค่าPM2.5 ต้องไม่เกิน 50 ไมโครกรัมลูกบาศก์เมตร

มีการรายงานมาว่า สาเหตุที่ทำให้คุณภาพอากาศในพื้นที่ อ.วิเชียรบุรี และ อ.เมืองเพชรบูรณ์ พุ่งสูงขึ้นแบบพรวดพราดในครั้งนี้ มีปัจจัยหลักมาจากการเผาไร้อ้อย ซึ่งไม่เพียงทำให้เกิดหมอกควันฟุ้งกระจายเท่านั้น ยังทำให้เกิดฝุ่นละอองเป็นเถ้าถ่านลอยฟุ้ง ที่ผ่านมามีการร้องเรียนทางอำเภอและจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ไม่รับการตอบสนองเท่าที่ควร ปรากกฏว่ายังมีเกษตรกรผลัดเปลี่ยนกันเผาไร่อ้อยกันเป็นประจำทุกวัน
ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล : 77kaoded

ฝากรูป
Message us