พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก เพื่อประกอบในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

พร้อมด้วยนางนฤมล วรกมล ปลัดอค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เมื่อเวลา 09.00-12.00 น. ณ อุโบสถ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวงเพื่อประกอบในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

 

 

 

ข้อมูล/รูปภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูณ์
ฝากรูป
Message us