นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต อำเภอหล่มสัก

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต อำเภอหล่มสัก

นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต (ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ) อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ สำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนในเขตอำเภอหล่มสักและอำเภอใกล้เคียง ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต อำเภอหล่มสัก

โดยมีพื้นที่ของการเรียนรู้ประกอบด้วย 7 โซน ได้แก่

  • โซนประชาสัมพันธ์
  • โซนผ่อนคลายอิริยาบถ
  • โซนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • โซนห้องสมุดแห่งการเรียนรู้
  • โซนสนามเด็กเล่น
  • โซนห้องสมุดเด็ก
  • โรงภาพยนต์ 4 มิติ

โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การบริการและคำแนะนำ ซึ่งเด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ข้อมูล/รูปภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบูรณ์
ฝากรูป
Message us