คุณรู้สึกอย่างไรกับเนื้อหานี้!!


จังหวัดเพชรบูรณ์ เตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ Phetchabun.org

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบ รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะกรรมการเตรียมพัฒนาภูมิทัศน์ 2 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สระแก้ว สระขวัญ และมีการเตรียมการในด้านพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อนำน้ำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้ นายพงษ์พิทยา ธนไกลศรีทอง รอง ผวจ. ปฏิบัติราชการแทน ผวจ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมขันตี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการประชุมเพื่อเตรียมการเกี่ยวกับการปรับบูรณะพัฒนาภูมิทัศน์ และดูแลรักษาทำความสะอาด สำหรับพื้นที่โบราณสถานสระแก้ว-สระขวัญ ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และมีการเตรียมการในด้านพิธีกรรมต่าง ๆ ณ บริเวณสระแก้ว-สระขวัญ อุทยานศรีเทพ และวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง เพื่อนำน้ำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในโอกาสต่อไป อนึ่ง การเตรียมพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ หรือ ทำน้ำอภิเษก และเตรียมการด้านอื่นๆ นั้น ทุกจังหวัดทั่วประเทศต่างเร่งดำเนินการ โดยในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีการเตรียมดำเนินการเช่นกัน ในโอกาสนี้ ประธานฯ

ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมปรึกษาหารือ และยังได้เชิญบุคคลในคณะกรรมการส่งเสริมรักษามรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มาประชุมในช่วงก่อนการประชุมเข้าร่วมการประชุม อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมล บุญเขต จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นายวันชัย ศรีเหนี่ยง นักประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย กรรมการที่ปรึกษาของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และผู้มีเกียรติอีกหลายท่าน

อนึ่ง สำนักพระราชวัง ได้เผยแพร่ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เลขาธิการพระราชวัง รับพระราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ให้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า โดยที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ตามคำกราบทูลเชิญของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลในนามของปวงชนชาวไทยนั้น

ทรงพระราชดำริว่า เป็นโอกาสอันควรที่จะได้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ และราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม พ.ศ.2562

จากนั้นกระทรวงมหาดไทยได้เตรียมการโดยให้จังหวัดทุกจังหวัดได้สำรวจแหล่งน้ำต่าง ๆ ทั้ง 76 จังหวัด ปรากฏว่ามีแหล่งน้ำทั้งหมด 107 แหล่งน้ำ โดยขอให้มีการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามโบราณราชประเพณี จากนั้นจะเตรียมการเกี่ยวกับภูมิทัศน์ให้เรียบร้อย ก่อนเริ่มพิธีพลีกรรม หรือการตักน้ำ รวมถึงเตรียมพร้อมวัดที่จะประกอบพิธีด้วย

ข้อมูล/รูปภาพ:inew

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

คุณคิดเห็นอย่างไรกับเนื้อหานี้


ฝากรูป
You May Also Like

“สะเดียงคัพ ครั้งที่ 19” การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

สะเดียงคัพ ค…

7 ผีน้อยคนเพชรบูรณ์ เดินทางกลับจากเกาหลีใต้! ใช้ชีวิตปกติโดยไร้การ(กักตัว)

ผู้ว่าฯ สืบศ…

รับรอง เมืองโบราณศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ขึ้นบัญชีมรดกโลก

ณ ที่ประชุมค…