เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกรับบริจากโลหิตเดือนกุมภาพันธ์ 2562

เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ได้กำหนดแผนออกรับบริจาคโลหิต เป็นประจำทุกปี สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ได้กำหนดแผนรับบริจาคโลหิต จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

1.วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 62 ณ สถาบันการพลศึกษาเพชรบูรณ์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
2.วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 62 ณ ห้างสรรพสินค้าท็อปแลนด์เพชรบูรณ์ เวลา 09.30 – 14.00 น.
3.วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 62 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
4.วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 62 ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

ข้อมูล/รูปภาพ : PR.เพชรบูรณ์
ฝากรูป
Message us