ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างแก้มลิงตำบลห้วยใหญ่

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างแก้มลิงตำบลห้วยใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบูรณ์ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โครงการก่อสร้างแก้มลิงตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

แหล่งข้อมูล/จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ฝากรูป
Message us