งานเกษตรเพชรบูรณ์ และราชภัฏวิชาการ 62

ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรเพชรบูรณ์ และราชภัฏวิชาการ 62 ครั้งที่ 2

ช๊อป เบิก บาน ใจ วันที่ 6 -14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  • นิทรรศการ สาธิต ความรู้ทางด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเกษตร และเทคโนโลยี
  • นิทรรศการออกร้าน ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร นิสิต และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
  • การเสวนาวิชาการทางการเกษตร และเทคโนโลยี
  • การอบรมทางวิชาการทางการเกษตร และเทคโนโลยี
  • จัดประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และอาหารพื้นเมืองระดับจังหวัด
  • จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการในพระราชดำริ

ฝากรูป
Message us