ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธารในพิธี ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

เช้าวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี

นายฤทธิ์เกียรติ เกรัมย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.เพชรบูรณ์ ผู้แทนนายก อบจ.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ อบจ.เพชรบูรณ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ
ซึ่งศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่อำเภอวิเชียรบุรีแห่งนี้ เป็นสถานที่ เมื่อครั้งสมัยรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา เขมร ได้ยกทัพเข้ามากวาดต้อนประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา สมเด็จพระมหาธรรมราชาจึงมีพระบรมราชโองการให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คุมทัพรุดหน้ามาถึงแขวงเมืองวิเชียรบุรี

แล้วโปรดให้พระยาศรีถมอรัตน์ เจ้าเมืองวิเชียรบุรีในขณะนั้นเป็นทัพหน้าไปตีทัพเขมรที่เมืองนครราชสีมาให้แพ้พ่ายไป ชาววิเชียรบุรีเห็นว่า สมเด็จพระนเรศวรเคยเสด็จมาเมืองวิเชียรบุรีและทรงปราบกองทัพเขมรให้แตกพ่ายไป จึงได้หล่อพระบรมรูป และสร้างศาลไว้เป็นที่เคารพสักการะและเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์และ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธีเปิดศาลสมเด็จพระนเรศวร เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2526

 

ข้อมูล/รูปภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบูรณ์
ฝากรูป
Message us