ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่แก่ประชาชน

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

เป็นประธานเปิดหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่แก่ประชาชน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซนเตอร์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โดย มี นางอมร สิทธิเชียงพิณ หัวหน้าหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วม

นางอมร สิทธิเชียงพิณ หัวหน้าหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ กล่าวว่า การออกหน่วยจัดทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่เป็นนโยบายของ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อบริการประชาชนในจังหวัดที่ไม่มีสำนักงานหนังสือเดินทาง รวมทั้งนโยบายการทูตเพื่อให้ประชาชน การออกหน่วยในครั้งนี้ กรมการกงสุลให้พิจารณาออกหน่วยมายังจังหวัดเพชรบูรณ์

เนื่องจากการออกหน่วยครั้งล่าสุดเมื่อปี 2554 มียอดผู้ใช้บริการประมาณ 400 คน และมีระยะเวลานานแล้ว จึงได้พิจารณาออกหน่วยมายังจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อมาให้บริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก โดยให้บริการรับคำร้องขอหนังสือเดินทางเฉพาะหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไป หรือธรรมดาเท่านั้น (ไม่รวมหนังสือทางการทูต ราชการ และหนังสือเดินทางพระภิกษุ)

ซึ่งจะได้รับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ ออกให้บริการ ระหว่างวันที่ 7 – 11 มกราคม 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซนเตอร์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

ข้อมูล/รูปภาพ : PR.เพชรบูรณ์
ฝากรูป
Message us