องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.15 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสิ่งของพระราชทาน ในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว

ณ หอประชุมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 1,000 ชุด โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับ

ข้อมูล/รูปภาพ : PRนครบาลเพชรบูรณ์
ฝากรูป
Message us