นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี กิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ณ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

นายสมคิด รินนาศักดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนวังโป่งศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยมีละมีหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนอย่างแท้จริงของประชาชนและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปติดต่อราชการ

รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในภาพรวมของจังหวัดต่อไป

โดยในการจัดกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมออกบูทเคลื่อนที่พร้อมแจกวารสารเพชรบูรณ์นิวส์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สาระน่ารู้ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อให้บริการประชาชนที่เข้าร่วมโครงการด้วย

แหล่งข้อมูล/องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ฝากรูป
Message us