เพชรบูรณ์จัดงาน “สวัสดีปีใหม่ 2562 แต่งกายไทย ใส่บาตร ไร้ถุงพลาสติก ” ในวันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 ณ บริเวณหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย

ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์

กล่าวว่า เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวันขึ้น ปีใหม่ ในวันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 ณ บริเวณหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ซึ่งปีนี้ได้กำหนดรูปแบบการจัดงาน “สวัสดีปีใหม่ 2562 แต่งกายไทย ใส่บาตร ไร้ถุงพลาสติก ”

เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนแต่งกายไทย ชุดไทยหรือชุดผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น สะท้อนวิถีไทยผ่านเครื่องแต่งกายเป็นสิริมงคล กับตนเองเริ่มต้นปีใหม่และในปี 2562 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ตั้งเป้าที่จะลดปริมาณขยะจากต้นทางโดยเฉพาะถุงพลาสติกและโฟม จึงอยากรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนลดการใช้ถุงพลาสติก โดยหันมา ใช้วัสดุที่ย้อยสลายได้หรือสามารถนำกลับ มาใช้ใหม่ได้ โดยเริ่มนับ 1 ในปีใหม่ 2562 เป็นต้นไป

จึงได้กำหนดกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อดึงดูดปลูกสร้างจิตสำนึกและรณรงค์ ให้ประชาชนลดการใช้ถุงพลาสติกโดยการจัดประกวดอุปกรณ์ไทยใส่บาตรยอดเยี่ยม ไร้ถุงพลาสติก ที่วัสดุอุปกรณ์หุ้มห่อวัตถุดิบใส่บาตร ต้องเป็นภาชนะหรือวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมไม่มีส่วนของถุงพลาสติก แบ่งเป็น 2 ประเภท คือประเภทบุคคล และประเภทชุมชน

การประกวดการแต่งกายไทย ชุดไทยหรือชุดผ้าไทย ผ้าท้องถิ่นสวยงาม แบ่งเป็น 3 ประเภท บุคคล ครอบครัว 3 คนขึ้นไป และประเภทแต่งกายไทยใจเกินร้อย ที่เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากที่สุดแต่งกายไทยมาใส่บาตร โดยทั้งหมดแบ่งเป็นเงินรางวัล 2,000 บาท 1 รางวัล และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท สำหรับประชาชนที่ร่วมงานถ่ายภาพบรรยากาศ กับครอบครัว

หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ และ Tag facebook เสกสรร นิยมเพ็ง จะมีการคัดเลือกเป็นผู้โชคดีได้รับของที่ระลึก ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 07.30 น. เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์มอบรางวัลต่อไป

จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ตลอดจนนักท่องเที่ยว ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง “สวัสดีปีใหม่ 2562 แต่งกายไทย ใส่บาตร ไร้ถุงพลาสติก ” ในวันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 ณ บริเวณหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป เพื่อความเป็นศิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวในวันขึ้นปีใหม่ 2562

แหล่งข้อมูล/เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ฝากรูป
Message us