คุณรู้สึกอย่างไรกับเนื้อหานี้!!


โครงการเสริมสร้างพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ Phetchabun.org

สมัชชา “สวัสดิการชุมชน ฅนเพ็ด ซะ บูน กับการปฏิรูปประเทศไทย” ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

17 ธันวาคม 2561 นายกิตติ พั้วช่วย นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก มอบหมายให้ นายสิงหเดช รักษาสัตย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสุรวิจักษณ์ วงศ์คำปัน รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมเวทีสมัชชาสวัสดิการชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์

ตามโครงการเสริมสร้างพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย เทศบาลเมืองหล่มสักร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองหล่มสัก จัดนิทรรศการผลการดำเนินโครงการของกองทุนฯ ภายในงาน ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูล/รูปภาพ : เทศบาลเมืองหล่มสัก

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

คุณคิดเห็นอย่างไรกับเนื้อหานี้


You May Also Like

“สะเดียงคัพ ครั้งที่ 19” การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

สะเดียงคัพ ค…

7 ผีน้อยคนเพชรบูรณ์ เดินทางกลับจากเกาหลีใต้! ใช้ชีวิตปกติโดยไร้การ(กักตัว)

ผู้ว่าฯ สืบศ…

รับรอง เมืองโบราณศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ขึ้นบัญชีมรดกโลก

ณ ที่ประชุมค…