นางสาวเพชรรัตน์ คำค้อม นักเรียนโรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชั้นมัธยมศึกษา. 4/8

เก็บเงิน จำนวน 9,700 บาทพร้อมเอกสาร ของเจ้าหน้าของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบแห่งประเทศไทย ที่มาราชการ จังหวัดเพขรบูรณ์ ทำหล่นหาย แล้วมีนักเรียเก็บได้ที่ บริเวณหน้าถนน หน้าสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

จองที่พักเขาค้อ บน Agoda ในราคาพิเศษ

แล้วนำไปแจ้งที่สภ.เมืองเพื่อตามหาเจ้าของ ปรากฎว่า เป็นเงิน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และเอกสาร ของเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานฯดังกล่าว

ทางเจ้าของเงินและเอกสารจึงเดินทางมาที่โรงเรียนเพื่อขอบคุณ และมอบสินน้ำใจให้กับ นางสาว เพชรรัตน์ คำค้อม นักเรียนม.4/8 พร้อมกล่าวขอบคุณโรงเรียน คณะครูที่มีส่วนสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความดีให้กับนักเรียน