ติดประกาศรื้อสิ่งปลูกสร้างในทุ่งกังหันลมเขาค้อ หลังทำผิดเงื่อนไขขอใช้ประโยชน์

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ทำการสำนักงานบริษัทเขาค้อวินเพาเวอร์

พร้อมนายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย ปลัดอาวุโส,ผจก.บริษัทเขาค้อฯ, นายชิต อินทระนก ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์, นายสมศักดิ์ ชวนชม หน.หน่วยฯพช.2(เขาค้อ), เจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ 2(หนองแม่นา), นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ, กำนันตำบลเขาค้อ, กำนันตำบลนายาว, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 และหมู่ 9, เกษตรอำเภอเขาค้อ

และผู้แทนวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนจำนวน 7 กลุ่ม รวม 28 คน รวมทั้ง พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. และพ.อ.ฐาวิรัตน์ ยังน้อย รอง ผอ.รมน.จ.เพชรบูรณ์ ประชุมแก้ไขปัญหาพื้นที่ทุ่งกังหันลม ของบริษัทเขาค้อวินเพาเวอร์จำกัดเมื่อวันที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา หลังพบว่ามีสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่ทุ่งกังหันลม ซึ่งเป็นการทำผิดเงื่อนไขการขอใช้ประโยชน์พื้นที่จากกรมป่าไม้

สำหรับสรุปผลการประชุมปรากฏว่า พื้นที่ที่บริษัทเขาค้อฯได้ขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเคร่งครัด โดยทางบริษัทจะส่งข้อมูลสิ่งปลูกสร้างที่ไม่เกี่ยวกับบริษัทเขาค้อฯที่เกิดขึ้น ให้กับป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ภายในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 และเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะติดประกาศให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายใน 30 วัน หากไม่รื้อถอนภายในกำหนดจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดทันที ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2562

ส่วนพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณรอบกังหันลมที่จะขอใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ มอบให้ทางอำเภอเขาค้อจัดประชุม และให้ อบต.ทุ่งสมอเป็นเจ้าภาพในการขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ สำหรับเรื่องวิสาหกิจชุมชน ทางเกษตรอำเภอเขาค้อแจ้งว่า ใบอนุญาตจะหมดในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นายอำเภอเขาค้อแจ้งว่าจะเป็นเจ้าภาพบริหารจัดการใหม่

โดยจะรวมเป็นกลุ่มเดียว เพื่อประโยชน์กับชุมชน ไม่ให้มีนายทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง กับรถรางที่วิ่งในกังหันลม ซึ่งต้องมีมาตรการในเรื่องความปลอดภัย กำหนดเส้นทางเดินรถใหม่ และจะต้องควบคุมมาตรฐานรถ คนขับ โดยผ่อนผันให้วิ่งในช่วงเทศกาลก่อนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบการท่องเที่ยว จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

แหล่งข้อมูล/77 ข่าวเด็ด
ฝากรูป
Message us