ประชุมจัดกิจกรรม“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”

นายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุม การจัดกิจกรรมจิตอาสา ในนามรัฐบาล

“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” พร้อมทั้งนายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อมอบหมายภารกิจการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม

โดยจะมีการเดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” ระยะทาง 3 กิโลเมตร ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ หอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

กิจกรรมจิตอาสา ในนามรัฐบาล “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อุทิศถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

และสืบสานพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตลอดจนเพื่อสร้างการตระหนักรู้ และจิตสำนึกในการดูแล รักษา พัฒนาคลอง เพื่อสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน โดยในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ บริเวณคลองเปรมประชากร ระยะทาง 5.4 กิโลเมตร โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ ทำเนียบรัฐบาล

ส่วนกำหนดการเดินรณงค์ของหวัดเพชรบูรณ์ มีดังนี้ เวลา 06.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน ณ ลานหน้าหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัย เวลา 07.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานในพิธี ถึงบริเวณงาน โดยหลังจากการประกอบพิธีต่าง ๆ และกล่าวเปิดงานแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำผู้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ไปตามส้นทาง

โดยออกจากหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัย ไปทางทิศตะวันออก-ไปตามถนนเพชรเจริญ-ถึงสี่แยกหน้าห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี-เลี้ยวซ้ายไปตามถนนประชาสรรค์-เดินผ่านหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านในเมือง-ถึงสี่แยกวัดไตรภูมิ-เลี้ยวซ้ายผ่านหน้าวัดไตรภูมิ-ไปตามถนนเพชรรัตน์-ถึงสามแยกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์-เลี้ยวซ้ายตรงไปตามถนนนิกรบำรุง-ผ่านหน้าวัดมหาธาตุ-ถึงสี่แยกธนาคารไทยพาณิชย์-เลี้ยวซ้ายตามถนนเพชรเจริญ-ผ่านหอพิพิธภัณฑ์หอประวัติศาสตร์เพชรบุระ-ถึงหน้าหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัย เป็นอันสิ้นสุดระยะทาง และเสร็จสิ้นภารกิจ

ฝากรูป
Message us