องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบเงินสนับสนุน ในการจัดกิจกรรมงานประจำปี “ปีใหม่ม้ง 2561”

วันที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ รองประธานสภา อบจ.เพชรบูรณ์

ว่าที่ร้อยตรี ชัชวาลย์ รักหาญ ส.อบจ.เพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการอบจ.เพชรบูรณ์ เข้าร่วม “งานปีใหม่ม้ง ประจำปี 2562” ของพี่น้องชาวม้ง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-16 ธันวาคมนี้ โดยจะจัดขึ้นหลังจากผ่านพ้นฤดูเก็บเกี่ยว รวมถึงเฉลิมฉลองถึงความสำเร็จในการเพาะปลูกของแต่ละปี

ซึ่งในกิจกรรมนั้น มีทั้งการบูชาผีฟ้า ผีป่า ผีบ้าน ที่จะให้ความคุ้มครองและดูแลความสุขตลอดทั้งปี และการแสดง การละเล่นพื้นบ้านของชาวม้ง รวมถึงการโยนลูกช่วง

โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานฯ ทั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงได้สนับสนุนเงินในการจัดกิจกรรม เป็นจำนวน 100,000 บาท

ข้อมูล/รูปภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบูรณ์
ฝากรูป
Message us