รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิด กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance”

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล วันนี้ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น.

นายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิด กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance” คนไทยต่อต้านดการทุจริต โดยมี หน่วยงานราชการและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ เวทีหน้าหอโบราณคดีอินทราชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ฝากรูป
Message us