เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ที่ศาลาเจ้าฟ้า วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง

ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี

โดยมี พระสงฆ์ 10 รูปพระพุทธมนต์ ทางศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ประกอบพิธีวัจนพิธีกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ ศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ มี ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

แหล่งข้อมูล/เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น