พลตรีวิชิต วงศ์สังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 เป็นประธานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์ พระราชทานฯ

ทหารลงแขกเกี่ยวข้าวพระราชทาน ถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันที่ 3 ธ.ค.61 เวลา 15.30 น. พลตรีวิชิต วงศ์สังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 เป็นประธานนำส่วนราชการ, กลุ่มเกษตรกร, สมาชิกจิตอาสา และกำลังพล ร่วมกันทำพิธีลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์พระราชทานฯตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) ที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์

พร้อมทั้งการประกอบพิธีเรียกขวัญข้าว เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย ทั้งนี้ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตร ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายพ่อขุนผาเมือง และทรงปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 โดยวิธีโยนกล้าในพื้นที่แปลงสาธิต เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ขณะนี้ข้าวที่ทรงปลูกได้ออกรวงและพร้อมทำการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทางกองทหารม้าที่ 1 จึงได้พร้อมใจประกอบพิธีเกี่ยวข้าวพระราชทานขึ้น เป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และสนองพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันที่ 5ธันวาคม 2561 ด้วย

ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 กล่าวว่า นอกจากพระองค์ทรงปลูกเองแล้ว การดูแลรักษาแปลงข้าว ทางกองพลทหารม้าที่ 1 ได้ทำปุ๋ย การทำน้ำหมักชีวภาพ ทำสารสกัดไล่แมลงจากพืชสมุนไพรธรรมชาติ ทำให้มีต้นทุนการทำนาต่ำมาก แต่ได้ผลเกินคาด โดยผลผลิตที่ได้ส่วนหนึ่ง จะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวดังกล่าวถวายคืนพระองค์ท่าน เพื่อนำไปแจกจ่ายขยายผลให้กับเกษตรกรต่อไป ส่วนผลผลิตส่วนที่เหลือ ก็จะแจกจ่ายแก่กำลังพลในค่าย และสีแปรรูปเป็นข้าวบรรจุถุงขายให้แต่ละหน่วยโรงเลี้ยง เพื่อให้ก่อเกิดรายได้แก่หน่วยด้วย

แหล่งข้อมูล/รูปภาพ : 77ข่าวเด็ด
ฝากรูป
Message us