ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เทศกาลเก็บมัลเบอร์รี่ชมสวน ชิมของอร่อย ที่ไร่นันจุล ครั้งที่ 9

เทศกาลเก็บมัลเบอร์รี่ ชมสวน ชิมของอร่อย ที่ไร่นันจุล ครั้งที่ 9

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ร้านค้าไร่กำนันจุล สาขา 2 จังหวัดเพชรบูรณ์

นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีเปิดงาน“MULBERRY FEST’2018” เทศกาลเก็บมัลเบอร์รี่ ชมสวน ชิมของอร่อย ที่ไร่นันจุล ครั้งที่ 9

ภายใต้แนวคิด “ไร่กำนันจุล ไร่แห่งฟาร์มสุข” ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 พร้อมทั้งร่วมเสวนาเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้

แหล่งข้อมูล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบูรณ์
ฝากรูป
Message us