พิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาหน้าพระรูปพ่อขุนผาเมือง ณ อนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อขุนผาเมือง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. นายฤทธิ์เกียรติ เกรัมย์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ อบจ.เพชรบูรณ์ ร่วมงานพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาหน้าพระรูปพ่อขุนผาเมือง ณ อนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อขุนผาเมือง หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโปร่ง ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยมีนายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีฯ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปีทางอำเภอหล่มสัก ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหล่มสัก

ได้จัดงานบวงสรวงเฉลิมฉลองอนุสรณ์สถานเมืองราดและงานประเพณีลอยกระทง ณ อนุสรณ์สถานเมืองราด ในช่วงเช้าจะมีพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาพระรูปพ่อขุนผาเมือง กลางคืน จัดให้มีงานลอยกระทง การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติของพ่อขุนผาเมือง พระผู้สร้างชาติไทย ในการนี้ อบจ.เพชรบูรณ์ ได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดงานดังกล่าว

ข้อมูล/รูปภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบูรณ์
ฝากรูป
Message us