รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายพงษ์พิทยา ธนะไกรศรีทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติอุทยานแห่งชาติตาดหมอก

จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก

เวลา 11.00 น. วันนี้ (22/11/61) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายพงษ์พิทยา ธนะไกรศรีทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติอุทยานแห่งชาติตาดหมอก ณ ลานชมดาว อุทยานแห่งชาติตาดหมอกตำบลนาป่าอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในการจัดให้ผู้ถูกคุมประพฤติ ได้ทำงานบริการสังคม หรือทำงานสาธารณประโยชน์ตามเงื่อนไขโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน

เพื่อให้ผู้กระทำความผิดได้เรียนรู้การสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้กับตนเอง ฝึกความมีวินัย ความรับผิดชอบ และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ไปสู่ความเหมาะสม และไม่มีการกระทำความผิดซ้ำอีก

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กล่าวเน้นย้ำกับจิตอาสาคุมประพฤติในวันนี้ว่า การทำความดีนั้น “ทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง”และขอให้เป็นการทำความดีด้วยหัวใจ ทำความดีเพื่อความดีอัน จะเป็นการสร้างความสุขความเจริญและความ ภาคภูมิใจให้แก่ตนเองครอบครัวและสังคม

พร้อมนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยร่วมปลูกต้นพยุง ณ บริเวณลานชมดาว ด้วย
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์อุทยานแห่งชาติตาดหมอกแล้วยังมีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและมีหัวหน้าส่วนราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนาป่า ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

แหล่งข้อมูล/PR นครบาลเพชรบูรณ์ 
ฝากรูป
Message us