เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยการทำหมันสุนัขและแมว ฟรี

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารป้องกันเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ได้ร่วมทำหมันสุนัขและแมวภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า

โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเปิดให้บริการประชาชนและสัตว์เลี้ยงแบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. โดยการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว รวมถึงการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลและการสังเกตสุขภาพสัตว์เลี้ยงของตนเองให้ห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งตลอดเวลาที่เปิดให้บริการมีประชาชนทยอยนำสัตว์เลี้ยงเดินทางมารับบริการอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล/รูปภาพ : เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

 

 

ฝากรูป
Message us