เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล อำเภอหล่มเก่า นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการปลูกพืชอินทรีมาใช้ อิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งใจ

วันที่ 30 ต.ค.2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระครูวิเชียร วรธรรม เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล หมู่ 2 บ้านหินกลิ้ง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ได้ใช้พื้นที่ว่างภายในวัดปลูกพืช ผัก ผลไม้ หลากหลายชนิดโดยไม่ใช้สารเคมี ผลผลิตที่ได้นำมาประกอบอาหารเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรม รวมทั้งแจกจ่ายให้กับชาวบ้านนำไปทำอาหารด้วย

พระครูวิเชียร วรธรรม เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเมื่อประมาณปี 2558 ได้ทดลองทำโรงเรือนปลูกเมล่อน ซึ่งปรากฏว่าได้ผลดี มีพ่อค้ามารับซื้อไปจำหน่าย ทำให้ได้เงินจำนวนหนึ่งเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายภายในวัด แต่ต่อมาถูกพายุพัดโรงเรือนได้รับความเสียหาย จึงได้ซ่อมแซมพร้อมกับทดลองปลูกพืชต่าง ๆ เช่นถั่วพู มะเขือเทศ แตงโม มะนาว

โดยใช้พื้นที่ว่างภายในวัดและให้พระสงฆ์ สามเณร รวมทั้งอุบาสก อุบาสิกา ที่มาปฏิบัติธรรม ลงมือทำตั้งแต่การเตรียมดิน เพาะปลูก ดูแลรักษา ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว โดยใช้เวลาว่างจากการปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติธรรม

สำหรับการดูแลบำรุงรักษานั้นใช้สารชีวภาพที่ทำเองทั้งหมด โดยไม่ใช้สารเคมีเลย ทั้งนี้เพราะเราปลูกเพื่อเอาไว้ฉันเอาไว้รับประทานเอง รวมทั้งเอาไปแจกญาติโยม ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีพระคุณต่อวัดและพระพุทธศาสนา จึงไม่ต้องการที่จะให้สารพิษเข้าไปในร่างกาย ของท่านเหล่านั้น เรากินเราฉันก็สบายใจ ญาติโยมที่ได้กินก็มีความสบายใจ สุขภาพก็แข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันด้วย ตามปณิธานและสำนึกที่มีอยู่ตลอดเวลาว่า “จะขอตอบแทน ค่าข้าวแดง แกงร้อน ของญาติโยม จนสุดความสามารถ”

เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล เปิดเผยต่อว่าสาเหตุหนึ่งที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการปลูกพืชอินทรีมาใช้เนื่องจากว่าต้องการที่จะให้ลูกหลานของชาวบ้านที่เข้ามาบวชได้ศึกษาและลงมือปฏิบัติจริง เมื่อลาสิขาไปแล้วก็จะได้นำสิ่งที่ได้จากการศึกษาพระธรรมวินัยไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว ก็จะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติการทำการเกษตรอินทรีย์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวได้

แหล่งข้อมูล/ 77jowo
ฝากรูป
Message us