นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผวจ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวอำเภอหล่มเก่าชิงถ้วยพระราชทาน

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผวจ.เพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวอำเภอหล่มเก่า

ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ณ บริเวณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งธงไชย ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งนี้อำเภอหล่มเก่าร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอหล่มเก่า เทศบาลตำบลหล่มเก่า ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ของอำเภอหล่มเก่า ได้ร่วมจัดงานประเพณี แข่งเรือยาวอำเภอหล่มเก่า

ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561ในเทศกาลออกพรรษาขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งธงไชย ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า โดยการแข่งเรือยาวอำเภอหล่มเก่า ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยได้จัดอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ปี 2497 ถึงปัจจุบันรวมเป็นเวลา 64 ปี และเริ่มจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2499 ถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลา 61 ปีมาแล้ว

การจัดแข่งเรือยาวครั้งแรกโดยการริเริ่มของครูชาติ บุญนุ่ม อดีตครูโรงเรียนวัดทุ่งธงไชย ซึ่งต่อมาได้รับการเลือกให้ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลหล่มเก่า โดยครูชาติ หรือกำนันชาติ บุญนุ่ม ได้พิจารณาเห็นว่าชาวอำเภอหล่มเก่าส่วนใหญ่ จะถือศีลในช่วงเข้าพรรษาโดยงดเหล้า บุหรี่ การพนัน รวมทั้งงดการจัดงานรื่นเริงต่าง ๆ ในช่วงเข้าพรรษา เพื่อถือศีลปฏิบัติธรรม ตามแนวทางปฏิบัติของพระสงฆ์ ต่อเมื่อออกพรรษาจึงมีการจัดงานมงคลต่าง ๆ

ครูชาติหรือกำนันชาติ จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการวัดทุ่งธงไชยและราษฎรจัดการแข่งขันยาวและจัดมหรสพต่าง ๆ เป็นการลาพรรษาและเป็นการเริ่มต้นเทศกาลแห่งความสนุกสนาน การจัดงานมงคลของชาวอำเภอหล่มเก่า จึงได้จัดงานนี้เป็นประเพณีโดยต่อเนื่องกันมาถึง 61 ปี และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงโปรดเกล้าพระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ทีมที่มีคะแนนรวมมากที่สุดตั้งแต่ปี 2545 ถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้การจัดการแข่งขันเรือยาวในเทศกาลออกพรรษาประจำปี 2561ของชาวอำเภอหล่มเก่ามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของอำเภอหล่มเก่า เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงามของประชาชนในการเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี
และเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของประชาชนรวมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวของอำเภอหล่มเก่า ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เทศบาลตำบลหล่มเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 9 แห่ง รวมทั้งส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนในพื้นที่อำเภอหล่มเก่า

คลิปวิดีโอเปิดงาน

https://www.facebook.com/368211056713974/videos/1961763707222755/?t=7

ข้อมูล/รูปภาพ : เอกรัฐออนไลน์, Noi Nongkawas
ฝากรูป
Message us