“พิษณุโลกเกมส์” นักเรียนโรงเรียนบ้านนายม คว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วง (หญิง) เยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 35

นักเรียนโรงเรียนบ้านนายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ คว้าแชมป์เหรียญทองการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 35 “พิษณุโลกเกมส์”

นายธเนศร์ กลิ่นมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านนายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นนักกีฬาหญิงตัวแทนจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้ร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ โดยมีผลการแข่งขันที่ยินดีเป็นอย่างยิ่ง โดยคว้าแชมป์เหรียญทองการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วง (หญิง) ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 35 “พิษณุโลกเกมส์” ชนะทีมตะกร้อลอดห่วงจากแม่ฮ่องสอน ด้วยคะแนน 510 – 430 คะแนน

สำหรับนักกีฬาดังกล่าวประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนายม จำนวน 6 คน ได้แก่ 1) ด.ญ.ชลธิชา โตนพรมรัมย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5 2) ด.ญ.ชมพูนุช ศรีงาม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 3) ด.ญ.ธารารัตน์ อ่อนคง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 4) ด.ญ.ปิยธิดา ม่วงน้อย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 5) ด.ญ.ด.ญ.พรปวีณ์ ดวงดาว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 6) ด.ญ.นิรารัตน์ นาสะอ้าน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 7) ด.ญ.สิริวิมล วัฒนาพรโสภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โดยมีนายไพทูล ไชยกุล เป็นผู้จัดการทีม และมีนายประยุทธ แก้วสุข และ น.ส.พมพ์รพี แก้วสุข เป็นผู้ฝึกสอน ทั้งนี้ ทีมนักกีฬาหญิงตะกร้อมลอดห่วงดังกล่าว มีนายธเนศร์ กลิ่นมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายม เป็นผู้อำนวยการในการฝึกซ้อมและสนับสนุนการแข่งขัน ภายหลังจากนี้ จะมีการเตรียมฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น เพื่อร่วมการแข่งขันในระดับชาติต่อไป

แหล่งข้อมูล/ ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ฝากรูป
Message us