วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. ที่ บริเวณหน้าบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตุลาการ อัยการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นิสิต นักศึกษา สมาคม ชมรม

จองที่พักเขาค้อ บน Agoda ในราคาพิเศษ

ร่วมถวายบังคม และจุดเทียนเนื่องในวันคล้าวยวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงประกาศเลิกทาส ทำให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไท มาจวบจนทุกวันนี้ และทำให้สยามประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความวัฒนาให้กับชาติเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น การไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ ฯลฯ ที่ยังความผาสุกให้เกิดแก่ปวงชนชาวไทย

 

ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์