กำหนดการรับเสื้อพระราชทานของผู้ลงทะเบียนกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”

จังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดการรับเสื้อพระราชทานของผู้ลงทะเบียนกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มี กำหนดการ ดังนี้ 1. ตรวจสอบลำดับที่ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์จังหวัดเพชรบูรณ์ …
Message us