ไร่ลุงวิทย์ (เขาค้อ) ตั้งอยู่ที่ : เลขที่ 66 หมู่ 3 ต.สะเดาะพง อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์ ราคา : …