คุณวินัย ทัพทวี บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 2 ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานกลุ่ม “ริมสีม่วง ออร์แกนิควิลเลจ” ซึ่งเป็นกลุ่มนำร่องที่ทางปศุสัตว์จังหวัดเลือกให้เลี้ยงไก่ 3…