โขลงช้างป่า บุกยึดป่าดงคล้อ อำเภอน้ำหนาว

“มาเร็วกว่าทุกปี โขลงช้างป่าหนีภัยแล้งลงมากจากเขา เข้าบุกยึดป่าดงคล้อ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบรูณ์ หลังแหล่งน้ำ และอาหารขาดแคลน ในขณะที่ชาวบ้านเตรียมที่จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหา”  เมื่อคืนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 มีรายงานว่า มีช้างป่าจำนวนหนึ่ง ที่เข้ามาเล่นที่แหล่งน้ำในวัดป่าดงคล้อง…
Message us