เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีแผนการควบคุมสุนัขจรจัด เนื่องจากเกิดข่าวสุนัขจรจัดกัดประชาชน

ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มีแผนการควบคุมสุนัขจรจัด เนื่องจากเมื่อเกิดข่าวสุนัขจรจัดกัดประชาชนในแต่ละครั้ง ได้สร้างความเดือดร้อน รำคาญ ให้กับพี่น้องประชาชนในวงกว้าง ซึ่งเทศบาลไม่เคยนิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้น และพยายามแก้ไขปัญหามาโดยตลอด และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจพื้นที่สาธารณะ สถานที่ราชการ สำรวจจำนวนสุนัขจรจัดในแต่ละพื้นที่ ที่ไม่มีเจ้าของ ไม่มีคนดูแล…
Message us