วันที่ประกาศรับสมัคร :  15 มกราคม 2561 วันที่ปิดรับสมัคร : ไม่ได้ระบุ บริษัท แจ่มศรีพูลทรัพย์ยนต์ จำกัด รับสมัคร เสมียน บัญชี ช่างหลายอัตรา…