วันสุดท้าย ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ใครยังไม่ลงรีบด่วน ก่อนหมดสิทธิ์ !!!

ปิดรับลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาทวันนี้ แต่ไม่ปิดเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน เปิดให้ยืนยันทบทวนสิทธิ์ต่อเนื่อง วันที่ 22 เมษายน 2563 เว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน จะปิดการรับลงทะเบียน รับเงินเยียวยา 5,000…

ตรวจสอบ สถานะรับเงินเยียวยาโควิด-19 ขึ้นแบบไหนได้รับเงิน

จากมาตรการเยียวผู้ได้รับผลกระทบจากจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) “เราไม่ทิ้งกัน” จำนวนเงิน 5,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี่ 28 มีนาคม 2563 และมีผู้ลงทะเบียนกว่า 24 ล้านคน เมื่อวันที่…
Message us