วิธีการลงทะเบียน เยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท

วิธีการลงทะเบียน รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท โดยรัฐบาลได้แบ่งจ่ายเป็นงวด รวมทั้งหมดเป็นเวลา 3 เดือน วันที่ 28 เมษายน 2563 ได้มีการเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 15,000 บาท…
Message us