ทัศนาวิว เปลี่ยนชื่อมาเป็น เขาค้อแคมป์สน รีสอร์ท ที่อยู่ : ถนน เขาค้อ – พิษณุโลก อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เบอร์โทรศัพท์ : 090…