อุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดหมอก (อำเภอเมืองเพชรบูรณ์)

อุทยานแห่งชาติตาดหมอก จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องด้วยบริเวณป่าตะเบาะ และป่าห้วยใหญ่ ในท้องที่ของตำบลห้วยใหญ่ ตำบลบ้านโคก และตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า เช่น พันธุ์ไม้ ของป่า สัตว์ป่านานาชนิด ตลอดจนทิวทัศน์…
Message us