สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้จัดตั้งมูลนิธิพ่อขุนผาเมือง เตรียมปรับปรุงพื้นที่อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองเพื่อให้สมพระเกียรติ

คณะกรรมการมูลนิธิพ่อขุนผาเมือง เตรียมปรับปรุงพื้นที่อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองเพื่อให้สมพระเกียรติ นายอุทัย สุวรรณราช ประธานมูลนิธิพ่อขุนผาเมือง ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเพชรบูรณ์โพสต์ ถึงแนวทางการดำเนินการของมูลนิธิพ่อขุนผาเมือง ว่า มูลนิธิพ่อขุนผาเมืองมีการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2518 พร้อมกับการก่อสร้างอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง มีเงินพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ…
Message us