คณะกรรมการมูลนิธิพ่อขุนผาเมือง เตรียมปรับปรุงพื้นที่อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองเพื่อให้สมพระเกียรติ นายอุทัย สุวรรณราช ประธานมูลนิธิพ่อขุนผาเมือง ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเพชรบูรณ์โพสต์ ถึงแนวทางการดำเนินการของมูลนิธิพ่อขุนผาเมือง ว่า มูลนิธิพ่อขุนผาเมืองมีการจ