เพชรบูรณ์ต้องเผชิญกับมลพิษทางอากาศ จากการเผาอ้อย หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “หิมะดำ”

ช่วงนี้พื้นที่ของเมืองหลวง เช่น กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล กำลังเผชิญกับฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน PM 2.5 ในช่วงนี้ แต่ในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราก็ไม่แพ้กับคนกรุงเทพที่ต้องเผชิญกับมลพิษทางอากาศจากการเผาอ้อย หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “หิมะดำ” ซึ่งการเผาอ้อยนั้นจะเกิดความร้อนสูงมาก เกิดการเผาไหม้อย่างรวดเร็ว และเกิดฝุ่นละอองลอยตัวกระจายในอากาศสูงกว่า 2,250…
Message us