หมอชวนวิ่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญชวนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมโครงการ “หมอชวนวิ่งจังหวัดเพชรบูรณ์” ระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2561 มีรายละเอียดดังนี้ อ่านต่อที่…
Message us