อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานวันดินโลก 2018 กลางทุ่งปอเทือง ตลอดเดือนธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 นางกอแก้ว วชิรมน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้โรงเรียนศาสาตร์พระราชา สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีไทย เพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า โรงเรียนศาสตร์พระราชาสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีไทย ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนส่งเสริมสร้างความพอเพียง มั่นคง…
Message us