เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ขอเชิญชวนร่วมรำสมโภชเจ้าพ่อหลักเมือง ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญเที่ยวงานสมโภชศาลหลักเมืองเพชรบูรณ์ และเชิญชวนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดใกล้เคียงรำสมโภชศาลหลักเมือง ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 นี้ ระเบียบการรำสมโภช 999 ปี หลักเมืองเพชรบูรณ์…
Message us